• 01342698491   |   01342698401   |  
  • 01342698402 - 01342698403

پارک جنگلی سفید آبپارك جنگلی سفید آب رودسر این طرح با اهداف توسعه صنعت توریسم در استان و استفاده هاي
تفرجی و تفریحی و حفاظت و حمایت از جنگل تهیه و طراحی گردیده است به طوریکه منطقه جنگلی سفید آب و چشمه هاي متعدد آن در داخل محدوده و ضرورت حفاظت جنگلهاي در حال تخریب محدوده از الویت بالایی جهت تبدیل به پارك جنگلی برخوردار بوده است.
طرح شامل جنگلهاي آبخیز پلی رود بوده که فاصله این محل تا رحیم آباد۱۲.۵کیلومتر و تا مرکز شهرستان رودسر۳۰کیلومتر می باشد.
مساحت:
منطقه اي است با وسعت۳۹۴۳هکتار که قسمت اعظم آن کوهستانی و میانبند بوده )ارتفاعات بیش از
۶۰۰متر(و حداقل ارتفاع طرح۱۵۰متر از سطح دریا می باشد.محدوده طرح پارك از شمال به قراء درازلات پایین و اراضی طول لات و از جنوب به ارتفاعات یال بنه کشکی و زانگوته و شاخه فرعی رودخانه سیاه کشان و از شرق به مراتع و ییلاقات مناطق شیرکش و از غرب به جاده آسفالت رحیم آباد به گرمابدشت و سی پل محدود می گردد و بین عرض جغرافیایی ۱۶’۱۵ﹾ۳۶ تا۳۰’۵۸ﹾ۳۶و طول جغرافیایی ۲’۱۲ﹾ ۵۰تا ۱۵’۱۷ﹾ۵۰و در جنوب شرقی استان گیلان و در آبخیز پلی رود واقع شده است .
همچنین طول کلی طرح در جهت شمال جنوبی استقرار یافته برابر۱۸کیلومتر و بیشترین عرض که به مراتع شیره کش متصل می گردد حدود۷.۵کیلومتر، عرض متوسط در حد میانی روستاي نیلو،۴.۵کیلومتر می باشد .
جاذبه هاي توریستی موجود در طرح:
جود جاده ارتباطی آسفالته از تمامی نقاط و شهرهاي ایران به رودسر-کلاچاي و رحیم آباد تا مرکز طرح و وجود آب معدنی سجیران، فضاي سرسبز، مراتع و جنگل روح پرور و نزدیکی آن به مراکز خدماتی اداري از قبیل شوراي اسلامی و پاسگاه و …از مرکز طرح از عوامل مثبت در امر اکوتوریسم محسوب می شوند
.
همچنین وجود رودخانه پل رود به طول ۶۵ کیلومتر که وجود جریانات پرپیچ و خم رودخانه همراه با درختان تنومندتوسکا، ممرز و گردو و…وآواز دلنشین پرندگان خوش خوان جلوه نشاط آوري به منطقه طرح داده است.
جالب توجه دیگر منطقه وجود جاده آسفالته رودسر به رحیم آباد و همچنین از رحیم آباد به اشکورات است که از مواهبه مسافر و توریست امکان می دهد علاوه بر استفاده از مناظر طبیعی سفیدآب از چشم اندا
زهاي کوهستانی بسیار زیباي مناطق اشکورات نیز بهره مند شوند.
وجود ایستگاه اسب سواري، دوچرخه سواري، کاخ رضاخان، مسجد محمودامیربنده متعلق به دوره قاجاریه در امیربنده کلاچاي از دیگر جاذبه هاي توریستی منطقه مذکور می باشد.

ارتباط با هتل سیروس

رزرو آنلاین هتل